Skip to main content

O NAS

Samorząd Studentów UAM jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. Prowadzi na Uniwersytecie działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych oraz kulturalnych. Opiniuje najważniejsze dla studentów akty prawne, dba o kształcenie w Uniwersytecie, staje w obronie praw studenta czy po prostu animuje życie studenckie poprzez organizację wielu wydarzeń kulturalnych.

Jako, że ogółowi studentów trudno byłoby realizować przewidziane w ustawie obowiązki i prawa, Samorząd działa również przez swoje organy. Głównym organem decyzyjnym jest Parlament Samorządu Studentów, a organ wykonawczy stanowi Zarząd Samorządu Studentów. W jego skład wchodzą Przewodniczący Samorządu oraz przewodniczący komisji stałych i zadaniowych. Zarząd w swoich działaniach wspierany jest przez pełnomocników oraz koordynatorów.

W Waszym imieniu reprezentujemy interesy społeczności studenckiej, niezależnie od ich natury. Zasiadamy w organach Uczelni i przemawiamy tam Naszym głosem w Naszych sprawach, w myśl zasady „nic o nas bez nas”. Żaden dokument ze słowem „studia” lub „student” nie ujdzie naszej uwadze.

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie RM DS 2023

Pierwsze posiedzenie Rady Mieszkańców Domów Studenckich UAM w Poznaniu

Jesteśmy po pierwszym posiedzeniu Rady Mieszkańców Domów Studenckich UAM w…

Wybory uzup. WFPiK i WPiK

Wybory uzupełniające do Rad Samorządów Studentów WPiK i WFPiK

Komisja Wyborcza obwieszcza wybory uzupełniające do Rady Samorządu Studentów Wydziału…

Szablon 15

Konkurs na kalendarze SAF

Kolejne informacje dotyczące kalendarzy Ogłaszamy konkurs na kalendarze, które stworzyła…

37 630

Studentów

254

Aktywnych Działaczy

26

Projektów

63 000

Największy zasięg projektu

WSPÓŁPRACA

Dla Partnera

DLA PARTNERA

Oferta sponsorska, logotypy stałych partnerów, przykładowe świadczenia

Patronat

PATRONAT

Informacje o wnioskowaniu o patronat (wzór wniosku - formularz)

Studenckie Forum Jakości

DOFINANSOWANIE

Informacje o wnioskowaniu o dofinansowanie (wzór wniosku - formularz)

Dostępność witryny