Skip to main content

O NAS

Samorząd Studentów UAM jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. Prowadzi na Uniwersytecie działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych oraz kulturalnych. Opiniuje najważniejsze dla studentów akty prawne, dba o kształcenie w Uniwersytecie, staje w obronie praw studenta czy po prostu animuje życie studenckie poprzez organizację wielu wydarzeń kulturalnych.

Jako, że ogółowi studentów trudno byłoby realizować przewidziane w ustawie obowiązki i prawa, Samorząd działa również przez swoje organy. Głównym organem decyzyjnym jest Parlament Samorządu Studentów, a organ wykonawczy stanowi Zarząd Samorządu Studentów. W jego skład wchodzą Przewodniczący Samorządu oraz przewodniczący komisji stałych i zadaniowych. Zarząd w swoich działaniach wspierany jest przez pełnomocników oraz koordynatorów.

W Waszym imieniu reprezentujemy interesy społeczności studenckiej, niezależnie od ich natury. Zasiadamy w organach Uczelni i przemawiamy tam Naszym głosem w Naszych sprawach, w myśl zasady „nic o nas bez nas”. Żaden dokument ze słowem „studia” lub „student” nie ujdzie naszej uwadze.

AKTUALNOŚCI

Szablon

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SAMORZĄDU STUDENTÓW

Obwieszczamy wybory uzupełniające do Rad Samorządów Studentów Wydziału Nauk Geograficznych…

Wybory do rad mieszkancow domow studenckich

Wybory uzupełniające do Rady Mieszkańców Domów Studenckich UAM w Poznaniu

Nabór kandydatur do wydziałowych Rady Mieszkańców Domów Studenckich w Poznaniu…

Wybory do rad mieszkancow domow studenckich

Obwieszczenie wyborów do Rad Mieszkańców Domów Studenckich 2022/2023

Nabór kandydatur do wydziałowych Rad Samorządu Studentów trwają, a tymczasem…

37 630

Studentów

254

Aktywnych Działaczy

26

Projektów

63 000

Największy zasięg projektu

WSPÓŁPRACA

Dla Partnera

DLA PARTNERA

Oferta sponsorska, logotypy stałych partnerów, przykładowe świadczenia

Patronat

PATRONAT

Informacje o wnioskowaniu o patronat (wzór wniosku - formularz)

Studenckie Forum Jakości

DOFINANSOWANIE

Informacje o wnioskowaniu o dofinansowanie (wzór wniosku - formularz)

Dostępność witryny