Skip to main content

Aktualności

Grafika logo Forum Administracji

Konkurs na logo Forum Administracji UAM

17.07.2022

Kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na logo graficzne FORUM Administracji UAM. Swoje propozycje przesyłać można do 23 października 2022 roku.

Konkurs skierowany jest do całej społeczności akademickiej – czyli studentki i studenci, pracowniczki i pracownicy, doktorantki i doktoranci, słuchaczki i słuchacze studiów podyplomowych na UAM i Uniwersytetu Otwartego UAM. Organizatorzy czekają na kreatywne projekty, ukazujące profesjonalizm i pozytywne nastawienie pracowniczek i pracowników administracji UAM, które zarazem służyć będą promowaniu uczelni jako przyjaznego miejsca pracy.

Dla laureata konkursu przewidziana jest nagroda ufundowana przez Kanclerza UAM.

Zgłoszenia przesyłać można do 23 października 2022 roku, na adres mailowy: forum.administracji@amu.edu.pl.

Regulamin Konkursu znajduje się poniżej.

Regulamin Konkursu

Dostępność witryny