Skip to main content

Aktualności

wybory do rad mieszkańców DS

OBWIESZCZENIE WYBORÓW DO RAD MIESZKAŃCÓW DOMÓW STUDENCKICH

13.11.2023

Drodzy_gie Studenci_tki! / Dear Students!

Rozpoczynamy wybory do Rad Mieszkańców Domów Studenckich UAM 😀‼️

We are starting the elections for the Residents’ Councils of the Student Dormitories at Adam Mickiewicz University (AMU) 😀‼️

flaga: Wielka Brytania Emoji (Facebook) English below

Chcemy, aby te wybory wyłoniły kandydatów do Rad Mieszkańców DS, tak aby każdy akademik posiadał swój własny, unikalny team. Zamiast tylko jednej rady – będzie ich kilka, co stanowczo poprawi jakość funkcjonowania i zwiększy efektywność działań, dzięki indywidualnemu podejściu do każdego akademika💁‍♀️

Jeśli uważasz, że jesteś TĄ osobą, która powinna znaleźć się w Radzie Domów Studenckich UAM, zgłoś swoją kandydaturę🔊

Harmonogram:

  • przesyłanie kandydatur – od 13.11 2023 r. do 26.11.2023 r. do godziny 15:00
  • przesyłanie kandydatur odesłanych do poprawy – od 26.11.2023 r. do godziny 20:00
  • kampania wyborcza – od 20.11.2023 r. do 26.11.2023 r.
  • głosowanie – od godziny 10:00 27.11.2023 r. do godziny 22:00 dnia 28.11.2023 r.
  • publikacja wyników – od 30.11.2023 r. do godziny 15:00

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy przesłać formularz z załącznika nr na adres kw.ssuam@amu.edu.pl, wraz z krótkim opisem sylwetki kandydata i zdjęciem.

Wszystkie szczegóły zostały zawarte w Uchwale nr 9/2023/2024 Komisji Rewizyjno-Wyborczej Samorządu Studentów UAM.

Jeżeli chcesz mieć aktywny wpływ na życie w twoim akademiku, to na CIEBIE właśnie czekamy ✅

„Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-KRW-nr-9-2023-2024-1

Uchwala-KW-nr-9-2022-2023-1

 


flaga: Wielka Brytania Emoji (Facebook)

We aim to have these elections determine candidates for the Residents’ Councils of the Dormitories, so each dormitory has its own unique team. Instead of having just one council, there will be several, significantly improving the quality of functioning and increasing the efficiency of activities, thanks to an individual approach to each dormitory💁‍♀️

If you believe that you are THE person who should be part of the Residents’ Councils of the UAM Student Dormitories, submit your candidacy🔊

Timeline:

  • Submission of candidacies – from November 13, 2023, to November 26, 2023, until 3:00 PM
  • Submission of corrected candidacies – from November 26, 2023, until 8:00 PM
  • Election campaign – from November 20, 2023, to November 26, 2023
  • Voting – from 10:00 AM on November 27, 2023, to 10:00 PM on November 28, 2023
  • Publication of results – from November 30, 2023, until 3:00 PM

To submit your candidacy, please send the form from attachment No. to the email address kw.ssuam@amu.edu.pl, along with a brief description of the candidate’s profile and a photo.

 

All the details are included in Resolution No. 9/2023/2024 of the Review and Election Committee of the UAM Student Government.

Candidacy applies only to students who reside in Student Houses for at least 1 year.

If you want to have an active influence on the life in your dormitory, then YOU are the one we are waiting for 

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-KRW-nr-9-2023-2024-1

Uchwala-KW-nr-9-2022-2023-1

 

Dostępność witryny