Skip to main content

Aktualności

Szablon

OBWIESZCZENIE WYBORÓW DO RAD SAMORZĄDÓW STUDENTÓW

20.10.2023

Obwieszczamy wybory do Rad Samorządów Studentów! ✌️

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów odpowiada za prowadzenie działalności Samorządu Studentów w ramach Wydziału, w szczególności za ochronę praw studenta, działalność kulturalną oraz socjalno-bytową. 🤙 Turnieje ping-ponga, integracje wydziałowe, otrzęsiny czy pomoc w sprawach związanych ze studiowaniem na wydziale to domena RSSów!

W każdej radzie jest 10 miejsc do obsadzenia – być może jedno czeka na Ciebie! 🤠 Aby dołączyć do RSSu należy przesłać odpowiednie dokumenty (zał 1 i zał. 2a/2b/2c) wraz ze zdjęciem i krótkim opisem na media społecznościowe do Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UAM na adres e-mail kw.ssuam@amu.edu.pl od dnia 23 października do 7 listopada 2023 r. do godziny 22:00, a następnie uzyskać wystarczającą liczbę głosów podczas wyborów, które odbędą się w dniach od 8 listopada od 10:00 do 9 listopada do 22:00 w systemie USOSWeb. 🗳 Kampania wyborcza trwać będzie od 30 października do 7 listopada.

W załączniku nr 1 należy uzupełnić swoje dane oraz oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych. Pamiętajcie, że adres korespondencyjny to nie adres mailowy. 😉 Załączniki nr 2a, 2b i 2c stanowią listy poparcia przypisane do konkretnych wydziałów, zależne od liczby studentów na wydziałach. Poparcia może udzielić jedynie student_ka danego wydziału! Studenci Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISHiS) mogą kandydować na wydziałach, na których realizują kierunek wiodący.

  • Wymaga się 10 podpisów poparcia (zał. 2a) od wydziałów: Anglistyki (WA), Antropologii i Kulturoznawstwa (WAiK), Archeologii (WArch), Biologii (WB), Chemii (WCh), Etnolingwistyki (WE), Fizyki (WF), Filozoficznego (WFil), Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (WGSEiGP), Historii (WH), Nauk o Sztuce (WNoS), Socjologii (WS), Teologicznego (WT), a także Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu (WP-A w Kaliszu), Collegium Polonicum w Słubicach (CP w Słubicach), Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie (IKE w Gnieźnie) oraz Nadnoteckiego Instytutu w Pile (NI w Pile).
  • Wymaga się 20 podpisów poparcia (zał. 2b) od wydziałów: Filologii Polskiej i Klasyczne (WFPiK), Matematyki i Informatyki (WMiI), Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG) oraz Psychologii i Kognitywistyki (WPiK).
  • Wymaga się 30 podpisów poparcia (zał. 2c) od wydziałów: Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (WNPiD), Neofilologii (WN), Prawa i Administracji (WPiA) oraz Studiów Edukacyjnych (WSE).

 

Poniżej znajdują się wzory poprawnie wypełnionych dokumentów. Do zgłoszenia należy dołączyć swoje zdjęcie oraz zwięzły opis na media społecznościowe, które zostaną wykorzystane podczas kampanii wyborczej. Zgłoszenia należy składać do 23 X 2022 do godziny 22:00 – zgłoszenia niekompletne będą cofane do poprawy. Poprawione wnioski można wysyłać do 7 XI 2023 do godziny 23:59.
Wzór poprawnie wypełnionego zgłoszenia – zał. 1 (dane i oświadczenie) Wzór poprawnie wypełnionego zgłoszenia – zał. 2 (lista poparcia)

Poniżej znajduje się obwieszczenie Komisji Wyborczej, informacje o wyborach w uchwale nr 1, załącznik 1 z danymi kandydata_tki i oświadczeniem oraz załączniki z listami poparcia: 2a, 2b i 2c, odpowiadające poszczególnym wydziałom.

Obwieszczenie Informacje o wyborach Załącznik 1 – dane kandydata_tki i oświadczenie

Załącznik 2a – dla wydziałów: Anglistyki, Antropologii i Kulturoznawstwa, Archeologii, Biologii, Etnologiczny, Chemii, Fizyki, Filozoficzny, Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Historii, Nauk o Sztuce, Socjologii, Teologicznym, a także dla Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Collegium Polonicum w Słubicach, Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie oraz Nadnoteckiego Instytutu w Pile
Załącznik 2b – dla wydziałów: Filologii Polskiej i Klasycznej, Matematyki i Informatyki, Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Psychologii i Kognitywistyki)
Załącznik 2c – dla wydziałów: Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Neofilologii, Prawa i Administracji oraz Studiów Edukacyjnych

Dostępność witryny