Skip to main content

Przyjazny Dziekanat

Ankietyzacja Przyjazny Dziekanat to coroczne badanie, oceniające pracę dziekanatów oraz samodzielne sekcje ds. studenckich UAM.

Głównym celem inicjatywy jest ewaluacja jakości pracy kadry administracyjnej, skierowanej do społeczności studenckiej oraz wskazanie sytuacji niepożądanych, które należałoby zniwelować. Jej regularność pozwala na sprawdzanie relacji, jakie zachodzą między studentami a obsługą najważniejszego miejsca na wydziale – Dziekanatów (dziś funkcjonujących jako Biura Obsługi Studenta i Biura Obsługi Wydziału). Każdego roku w ankietyzacji biorą udział zarówno studenci, jak i pracownicy administracyjni poszczególnych jednostek Uczelni. Zależy nam na wzajemnej współpracy oraz poprawie kontaktu na linii student-Dziekanat, dlatego w trakcie badania współpracujemy również z władzami wszystkich wydziałów czy filii.
Ankietyzacja umożliwia pewnego rodzaju rywalizację, gdyż jednostki z najlepszymi wynikami, wyliczonymi na podstawie odpowiedzi studentów, zostają nagrodzone.

 


 

 
[metaslider id=”1884″]
 

Dostępność witryny