Skip to main content

Aktualności

Wybory uzup. WFPiK i WPiK

Wybory uzupełniające do Rad Samorządów Studentów WPiK i WFPiK

15.04.2023

Komisja Wyborcza obwieszcza wybory uzupełniające do Rady Samorządu Studentów Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Rady Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej!

Aby zgłosić swoją kandydaturę do tych Rad Samorządu Studentów należy przesłać odpowiednie dokumenty (zał 1 i zał. 2b) wraz ze zdjęciem i krótkim opisem na media społecznościowe do Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UAM na adres e-mail kw.ssuam@amu.edu.pl z tytułem wiadomości „[Skrót nazwy wydziału]_Imię_Nazwisko”.

W załączniku nr 1 należy uzupełnić swoje dane oraz oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych. Pamiętajcie, że adres korespondencyjny to nie adres mailowy. Załącznik nr 2b stanowi listę poparcia, uzależnioną od liczby studentów na wydziałach. Poparcia może udzielić jedynie student_ka danego wydziału! Studenci_tki Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISHiS) mogą kandydować na wydziałach, na których realizują kierunek wiodący.

Wymaga się 20 podpisów poparcia (zał. 2b) od wydziałów: Filologii Polskiej i Klasycznej (WFPiK) oraz Psychologii i Kognitywistyki (WPiK).

Poniżej znajdują się wzory poprawnie wypełnionych dokumentów. Do zgłoszenia należy dołączyć swoje zdjęcie oraz zwięzły opis na media społecznościowe, które zostaną wykorzystane podczas kampanii wyborczej. Zgłoszenia niekompletne będą cofane do poprawy.
Wzór poprawnie wypełnionego zgłoszenia – zał. 1 (dane i oświadczenie) Wzór poprawnie wypełnionego zgłoszenia – zał. 2 (lista poparcia)

Poniżej znajduje się załącznik 1 z danymi kandydata_tki i oświadczeniem oraz załącznik z listą poparcia 2b.
Załącznik 1 – dane kandydata_tki i oświadczenie
Załącznik 2b – dla wydziałów: Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Psychologii i Kognitywistyki)

Publikujemy też obwieszczenia Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UAM.

Obwieszczenie uzupełniające – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Obwieszczenie uzupełniające – Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Aktualizacja 24.04.2023 r.

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UAM przedłuża nabór kandydatur do 30 kwietnia br.

Obwieszczenie KW WPiK Obwieszczenie KW WFPIK

Dostępność witryny