Skip to main content

Aktualności

Szablon

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SAMORZĄDU STUDENTÓW

23.11.2022

Obwieszczamy wybory uzupełniające do Rad Samorządów Studentów Wydziału Nauk Geograficznych I Geologicznych,
Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej I Gospodarki Przestrzennej, a także Wydziału Nauk o Sztuce ! ✌️

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów odpowiada za prowadzenie działalności Samorządu Studentów w ramach Wydziału, w szczególności za ochronę praw studenta, działalność kulturalną oraz socjalno-bytową. 🤙 Turnieje ping-ponga, integracje wydziałowe, otrzęsiny czy pomoc w sprawach związanych ze studiowaniem na wydziale to domena RSSów!

Pamiętajcie, że w tych wyborach uzupełniamy składy RSS do 10 osób, czyli miejsc jest mniej niż na początku z wyjątkiem WNoS, gdzie wybory się nie odbyły za pierwszym podejściem – być może jedno z miejsc czeka na Ciebie! 🤠 Aby dołączyć do RSSu należy przesłać odpowiednie dokumenty (zał 1 i zał. 2a/2b) wraz ze zdjęciem i krótkim opisem na media społecznościowe do Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UAM na adres e-mail kw.ssuam@amu.edu.pl od 28 listopada do 4 grudnia 2022 r. do godziny 22:00, a następnie uzyskać wystarczającą liczbę głosów podczas wyborów, które odbędą się w dniach od 12 grudnia od 10:00 do 13 grudnia do 22:00 w systemie USOSWeb. 🗳 Kampania wyborcza trwać będzie od 5 grudnia do 13 grudnia.

W załączniku nr 1 należy uzupełnić swoje dane oraz oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych. Pamiętajcie, że adres korespondencyjny to nie adres mailowy. 😉 Załączniki nr 2a, 2b stanowią listy poparcia przypisane do konkretnych wydziałów, zależne od liczby studentów na wydziałach. Poparcia może udzielić jedynie student_ka danego wydziału! Studenci Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISHiS) mogą kandydować na wydziałach, na których realizują kierunek wiodący.

    • Wymaga się 10 podpisów poparcia (zał. 2a) od wydziałów: Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (WGSEiGP), Nauk o Sztuce (WNoS)
    • Wymaga się 20 podpisów poparcia (zał. 2b) od wydziału: Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG).

 

Poniżej znajdują się wzory poprawnie wypełnionych dokumentów. Do zgłoszenia należy dołączyć swoje zdjęcie oraz zwięzły opis na media społecznościowe, które zostaną wykorzystane podczas kampanii wyborczej. Zgłoszenia należy składać do 23 X 2022 do godziny 22:00 – zgłoszenia niekompletne będą cofane do poprawy. Poprawione wnioski można wysyłać do 4 XII 2022 do godziny 23:59.
Wzór poprawnie wypełnionego zgłoszenia – zał. 1 (dane i oświadczenie) Wzór poprawnie wypełnionego zgłoszenia – zał. 2 (lista poparcia)

Poniżej znajduje się obwieszczenie Komisji Wyborczej, informacje o wyborach w uchwale nr 1, załącznik 1 z danymi kandydata_tki i oświadczeniem oraz załączniki z listami poparcia: 2a, 2b, odpowiadające poszczególnym wydziałom.

Obwieszczenie Komisji Wyborczej w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rad Samorządu Studentów Wydziału Nauk Geograficznych I Geologicznych oraz Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej I Gospodarki Przestrzennej

Obwieszczenie Komisji Wyborczej w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Sztuce

Załącznik 1 – dane kandydata_tki i oświadczenie

Załącznik 2a – dla wydziałów: Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Nauk o Sztuce
Załącznik 2b – dla wydziału: Nauk Geograficznych i Geologicznych

Dostępność witryny